ਇੱਕ ਬਾਲਗ ਵਜੋਂ ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ

ਇੱਕ ਬਾਲਗ ਵਜੋਂ ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ
Matthew Goodman

ਅਸੀਂ ਉਹ ਉਤਪਾਦ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਿੰਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

“ਮੈਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰੀਬੀ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀ ਵੱਡੀ ਬਹਿਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦੋਸਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇਕੱਲਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਕੀ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਦੁਖੀ ਹੋਣਾ ਆਮ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?”

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ,[] ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦੋਸਤੀ ਟੁੱਟਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗਾਈਡ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੋਗੇ ਕਿ ਦੋਸਤੀ ਖਤਮ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।

1. ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਸਤੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ

ਕੁਝ ਦੋਸਤੀਆਂ ਅਚਾਨਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ — ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ — ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਸਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਆਮ ਸੰਕੇਤ ਹਨ:

 • ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਸਤੀ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ; ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ
 • ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬਹਿਸ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਮਤਭੇਦ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਾਈ ਤਣਾਅ ਹੈ
 • ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਸਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ
 • ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ, ਸੰਤੁਲਨ 'ਤੇ, ਦੋਸਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦੀ ਅਤੇ ਇਹ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੇ ਦੋਸਤ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
 • ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਰਥਨ
 • ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇਨਿਯਮ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਵਾਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ
 • ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਜਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ
 • ਤੁਹਾਡੀ ਗਾਈਡ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ
   ਤੁਹਾਡੀ ਗਾਈਡ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ
    6>ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਝਾਅ
   • ਤੁਹਾਡੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਬੰਧਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼
   • ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ? ਇੱਥੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੈ

   2. ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ

   ਇੱਕ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਅੰਤ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ,[] ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋਗ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ, ਉਦਾਸੀ ਅਤੇ ਪਛਤਾਵਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।[]

   ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸਤੀ ਟੁੱਟਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਖੋਜ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਗ ਦੇ ਪੰਜ ਮੁੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ: ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਦੁਬਾਰਾ ਜੁੜਨ ਦੀ ਇੱਛਾ, ਗੁੱਸਾ, ਉਦਾਸੀ ਅਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ।

   3. ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਦੋਸਤੀ ਕਿਉਂ ਖਤਮ ਹੋਈ

   ਖੋਜ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਟੁੱਟਣਾ ਘੱਟ ਦੁਖਦਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ. ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੋਸਤੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਸਤੀ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲੀ, ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਹੋਈ।

   ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲਚਸਪ ਨਹੀਂ ਹੋ? ਕਿਉਂ & ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ

   ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਹਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸਤੀ ਕਿਉਂ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਲਿਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੋਗੇ।

   ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਸਤੀ ਇਸ ਲਈ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

   4. ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

   ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਬਕਾ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਸਿਵਲ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਸਤੀ ਕਿਉਂ ਖਤਮ ਹੋਈ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਰੂਪਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੈਕਸਟ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਭਾਵਨਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਸਮ ਲਈਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਬਕਾ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਇਸਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਸਾੜ ਸਕਦੇ ਹੋ।

   5. ਬ੍ਰੇਕਅੱਪ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ ਪਰ ਅਫਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ

   ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਬਕਾ ਦੋਸਤ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਕਿ ਮਦਦਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

   • ਧਿਆਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ: ਸਿਰਫ਼ 8 ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰੋਮਾਂਸ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। - ਹਰ ਰੋਜ਼ 30 ਮਿੰਟ ਆਪਣੀ ਦੋਸਤੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਦੇ ਹੋਰ ਸਮਿਆਂ 'ਤੇ ਅਫਵਾਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹੋ, "ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਰੁਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।"
   • ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਭਟਕਣਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ: ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੋ, ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਕੁਝ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇਖੋ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ।
   • ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। . ਪਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ; ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਿੰਦੂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਮਝਣਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ। ਸਵੈ-ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ

    ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਨਾ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰਦੋਸਤੀ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੈ-ਦੇਖਭਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

   ਕੁਝ ਲੋਕ ਇੱਕ ਰਸਾਲੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਜਾਂ ਰਚਨਾਤਮਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਡਰਾਇੰਗ ਜਾਂ ਸੰਗੀਤ ਵਜਾ ਕੇ।

   ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 17 ਸੁਝਾਅ (ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ)

   ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸਵੈ-ਦੇਖਭਾਲ ਅਭਿਆਸਾਂ ਲਈ ਵੇਰੀਵੈਲ ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਗਾਈਡ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਸੰਭਾਲ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਹਾਰਕ ਸਲਾਹਾਂ ਹਨ।

   ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਬਕਾ ਦੋਸਤ ਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੋ

   ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਬਕਾ ਮਿੱਤਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਸਮੇਤ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਯਾਦ-ਦਹਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਬਕਾ ਮਿੱਤਰ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਡ 'ਤੇ ਨਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ।

   8. ਆਪਸੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੱਖ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ

   ਆਪਸੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਬਕਾ ਮਿੱਤਰ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਕਹੋ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਜਾਂ ਵਿਚੋਲੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਕਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਬਕਾ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

   ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਅੰਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ।

   9. ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਓ

   ਹਰ ਦੋਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਵਿਲੱਖਣ ਹੈ, ਇਸਲਈ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨਾ ਅਵਿਵਹਾਰਕ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਬਕਾ ਦੋਸਤ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਭਟਕਣਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦੋਸਤੀ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਨ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਗਾਈਡ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਦੋਸਤ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਹਾਰਕ ਸਲਾਹਾਂ ਹਨ।

   10. ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਬਕਾ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ

   ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਬਕਾ ਦੋਸਤ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਭਿੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਆਮ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਨਿਮਰ ਰਹਿਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਸਲੂਕ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਨਬੀ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ — ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਸੀ ਦੋਸਤ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਡਿਨਰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਹਨ — ਹਲਕੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਬਣੇ ਰਹੋ।

   ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਸਤੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਲਾਈਨਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰੇਕਅੱਪ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।

   ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ:

   • "ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ।"
   • "ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।"

   ਇੱਕ ਸਮਾਨ, ਨਿਰਪੱਖ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੋਲੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਛੱਡਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

   ਆਪਸੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ

   ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਸਤੀ ਬਾਰੇ ਅਜੀਬ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ "ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ [ਸਾਬਕਾ ਦੋਸਤ] ਹੁਣ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋ?" ਜਾਂ “ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ [ਸਾਬਕਾ ਦੋਸਤ] ਨੇ ਏਵੱਡੀ ਦਲੀਲ?"

   ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ:

    • "[ਸਾਬਕਾ ਦੋਸਤ] ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜਕੱਲ ਇਕੱਠੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।"
    • "ਮੈਂ ਅਤੇ [ਸਾਬਕਾ ਦੋਸਤ] ਹੁਣ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।"

  ਆਪਣੇ ਟੋਨ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾ ਬਦਲੋ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, "ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ," ਜਾਂ "ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਹੈ, ਆਓ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ।"

  11. ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਸ ਜਾਂ ਚਿੰਤਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮਦਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

  ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਉਦਾਸ ਜਾਂ ਚਿੰਤਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੰਮ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮਦਦ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Matthew Goodman
Matthew Goodman
ਜੇਰੇਮੀ ਕਰੂਜ਼ ਇੱਕ ਸੰਚਾਰ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਮਾਹਰ ਹੈ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਜਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇਰੇਮੀ ਆਪਣੇ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬਲੌਗ ਦੁਆਰਾ ਵਿਹਾਰਕ ਸੁਝਾਅ, ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਦੋਸਤਾਨਾ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਟੋਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇਰੇਮੀ ਦੇ ਲੇਖਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ, ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਉਣ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡਣ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੈਟਿੰਗਾਂ, ਸਮਾਜਕ ਇਕੱਠਾਂ, ਜਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਨੈਵੀਗੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੇਰੇਮੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਸੰਚਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਅਨਲੌਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਦਿਲਚਸਪ ਲਿਖਣ ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਯੋਗ ਸਲਾਹ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਜੇਰੇਮੀ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜੀਵਨ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਥਪੂਰਨ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ, ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਚਾਰਕ ਬਣਨ ਵੱਲ ਸੇਧ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।