ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ (ਅਤੇ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ)

ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ (ਅਤੇ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ)
Matthew Goodman

ਵਿਸ਼ਾ - ਸੂਚੀ

ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ "ਇਕੱਲੇ" ਜਾਂ "ਇਕੱਲੇ" ਸ਼ਬਦ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ?

ਮੈਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮਾਂ ਖੇਡ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਇਸਲਈ ਮੈਂ "ਕਾਫ਼ੀ ਜੀਉਣਾ" (ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਵੀ ਖੁੰਝਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ)।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਹੈ।

ਅਸੀਂ, ਮਨੁੱਖ, ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕੰਮ 'ਤੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ। ਪਰ, ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਸਮਾਜ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੋਲ ਮੋਰੀ ਵਿੱਚ ਵਰਗਾਕਾਰ ਖੰਭਿਆਂ ਵਾਂਗ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ – ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।

ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਸਤ ਬਣਾਉਣਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸੰਭਾਵੀ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ਾਂਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਹਨ, ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਨਾ ਹੋਣਾ ਇਕੱਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹੋਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੋ, ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਦਿਲਚਸਪ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਨਵੇਂ ਦੋਸਤ ਬਣਾਓ, ਮੌਜ-ਮਸਤੀ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਭੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਕੂਲ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ।

ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਬਣਨਾ

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਦੋਸਤ ਬਣਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਵਧੇਰੇ ਮਿਲਨਸ਼ੀਲ, ਊਰਜਾਵਾਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਸੀ। ਪਰ, ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਬਾਲਗ ਵਜੋਂ ਨਵੇਂ ਦੋਸਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਕੰਸਾਸ ਦੇ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤਾਂ ਵਾਂਗ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨੱਬੇ ਘੰਟੇ ਇਕੱਠੇ ਬਿਤਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸਵਾਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਮਿਲਣਸਾਰ ਹੋਣਾ ਸਮਝਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ - ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸਤੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਲ੍ਹੜ ਅਤੇ 20ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਬਿਤਾਉਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਸੀ।

ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜਿਕ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋ।

ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਬਾਹਰੀ ਲੋਕ ਵੀ <10 maturrins;1> ਦੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵਧੇਰੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਥਿਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲਈ ਓਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ।

ਖੋਜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਓਨੀਆਂ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਟੀ.ਬੀ., ਲੇਟਨ, ਜੇ.ਬੀ. (2010)। ਸਮਾਜਿਕ ਸਬੰਧ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਰ ਜੋਖਮ: ਇੱਕ ਮੈਟਾ-ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਸਮੀਖਿਆ. PLoS ਦਵਾਈ, 27; 7(7)

 • ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ, ਐਸ., ਜੌਨ, ਓ., ਗੋਸਲਿੰਗ, ਐਸ., ਪੋਟਰ, ਜੇ. (2003)। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਬਾਲਗਤਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ: ਪਲਾਸਟਰ ਜਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰੋ? ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਜਰਨਲ। 84. ਪੀਪੀ1041-53।
 • ਹਾਲ, ਜੇ. (2018)। ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ? ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਰਨਲ, 36 (4)
 • ਕਰਟਿਸ, ਆਰ.ਸੀ., ਮਿਲਰ, ਕੇ. (1986)। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਜਾਂ ਨਾਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਵਹਾਰ। ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਜਰਨਲ, 52 (2) , Pp284-290.
 • >ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਬਣਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਓ।

  ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਬਣਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਗਾਈਡ ਦੇਖੋ।

  ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਬਣਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਕੁਝ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਨ:

  1। ਸਮਾਜਿਕ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰੋ

  ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਬਣਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਸਮਾਜਿਕ ਟੀਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਜਿਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

  ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਚਾ ਹੋਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ; ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਉਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿਸਮ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।

  ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ - ਕੀ ਇਹ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਟੀਚਾ? ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾਉ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਰਦੇ ਹੋ।

  2. ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ

  ਸਮਾਜਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਤੱਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਹੋ; ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਭੋਜਨ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ, ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ।

  ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ

  ਸਮਾਜਿਕ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਭਾਗਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

  3. ਛੋਟੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੋ

  ਸਿਰਫ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਓ - ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹੁਨਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

  ਆਪਣੇ ਆਰਾਮ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ-ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਧਾਓ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਜਾਓਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੋ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ।

  4. ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਸੈੱਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿਓ

  ਇੱਕ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਨਿਆਸੀ ਆਦਤਾਂ ਦਾ ਅੰਤਮ ਬਿੰਦੂ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।

  ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਇਨਾਮ ਦਿਓ ਜਿਸਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮਿਠਆਈ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਜਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ; ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਸਮਾਜਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।

  5. ਮਿਲਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਕਰੋ

  ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਦੋਸਤੀ ਤੋਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਫੀਡਬੈਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

  ਸਮਾਜਿਕ ਤਿਤਲੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਕਰੋ:

  • ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਣ। ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਹਰ ਕੋਈ ਨਿੱਘੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
  • ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸੁਣੋ।
  • ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
  • ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲਈ ਪੁੱਛੋ - ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗਾ।

  ਵਿੱਚਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਾਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੈੱਕ-ਇਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ, ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ "ਰੀਚਾਰਜ" ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

  ਸ਼ਾਇਦ ਇਕੱਲੇ ਸੈਰ ਕਰੋ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸੰਗੀਤ ਸੁਣੋ - ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਲਈ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਨਯੋਗ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੱਚ ਹੈ।

  6। ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚੋ

  ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਪੂਰੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ; ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੋਰ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸੱਚ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

  ਅਸਲ ਵਿੱਚ, 1980 ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਘੱਟ ਅਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਵੱਈਆ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਰਹੋ

  "ਕੁਝ ਵੀ ਉੱਦਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ" ਕਹਾਵਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ? ਦੋਸਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਾ ਕਰੋ - ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੋ।

  ਸਥਾਨਕ ਕਲੱਬਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੌੜਨਾ ਜਾਂ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣਾ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਦੋਸਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਲਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਜਿਸਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹੋ, ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ।

  ਸਮਝਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਗਾਈਡ ਦੇਖੋ।

  8. ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ

  ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸੁਣੋ।

  ਆਪਣੀ ਸਰੀਰਕ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਹਾਵ-ਭਾਵ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ - ਇਹ ਨਵੀਂ ਦੋਸਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

  ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਗਾਈਡ ਦੇਖੋ।

  9। ਸੰਭਾਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿਓ

  ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਸਵੀਕਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਡਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਹ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸਤੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ।

  10। ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਓ

  ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਨਵੇਂ ਦੋਸਤ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਆਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੋਸਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ - ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।

  11. ਆਪਣੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰੋ

  ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੋਸਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਰੱਖਣਾ ਪਰਤਾਏ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਾਤਾਵਰਣਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੈ।

  ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾ ਲਓ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ; ਉਹ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ, ਇਸਲਈ ਇਸਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾ ਰੋਕੋ।

  ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਇਹ ਲੇਖ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।

  ਇਕਾਂਤ ਬਣਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ

  ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁੜਨ ਲਈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ; ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਰਨ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਇਸਲਈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸਟ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਥੋੜਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ Netflix ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਨੱਬੇ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਲੜੀ ਦੇ ਮੁੜ-ਚਲਣ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਬਣ ਰਹੇ ਹੋ।

  ਖੋਜ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਕ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਚੈਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ

  ਸਮਾਜਿਕ ਚਿੰਤਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਵਿਕਲਪ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਨਵਰ ਹਨ, ਇਸਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗੜ ਸਕਦਾ ਹੈ।

  2. ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਹੁਣ ਕਾਲ ਜਾਂ ਟੈਕਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ

  ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾਂਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਆਖਰਕਾਰ ਪੁੱਛਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੋਸਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

  ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਗਾਈਡ ਦੇਖੋ।

  3. ਤੁਸੀਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਅਜੀਬ ਹੋ ਗਏ ਹੋ

  ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਹੋਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਹਿਜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ।

  ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ

  ਅਜੀਬ ਹੋਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਗਾਈਡ ਦੇਖੋ।

  4. "ਅਸਲੀ" ਕੱਪੜੇ ਬੀਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ

  ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਪਜਾਮੇ ਅਤੇ ਕਸਰਤ ਦੇ ਗੇਅਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਰਾਮਦੇਹ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਪਹਿਨਣਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ।

  5. ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ

  ਇਹ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ "ਬਲੇਹ" ਤੋਂ ਪਰੇ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਨਾ-ਵਰਣਿਤ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕੱਲਤਾ, ਬੋਰੀਅਤ, ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਜਾਂ ਚੰਗਿਆੜੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਰਸ ਨੂੰ ਵਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸਲ, ਮਨੁੱਖੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

  6. ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ

  ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮੀ ਨਾਲ ਜੀਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

  7. ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਾਂਗ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ

  ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਓਗੇਆਪਣੇ ਆਪ, ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਓਨਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵਾਂ 'ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

  8. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹੋ

  ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਸੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੌਣ ਹੋ ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤੀ ਤਾਲਮੇਲ ਗੁਆ ਸਕਦੇ ਹੋ।

  9. ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ

  ਮਨੁੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਹੋਣ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਪਰਸਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਘਾਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

  ਉਦਾਸੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਦੋਸਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਗਾਈਡ ਦੇਖੋ।

  ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਥਾਂਵਾਂ

  ਜੇਕਰ ਸਮਾਜਿਕ ਚਿੰਤਾ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਫੇ ਅਤੇ ਚੱਪਲਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।

  ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਵੈ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁੜਨ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ:

  ਕਸਰਤ

  ਅਭਿਆਸ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ,ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਬਣੋ। ਇਹ ਸਪਿਨਿੰਗ, ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟਸ, ਸਰਕਟ, ਜਾਂ ਯੋਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ – ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਤਜਰਬਾ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬਣਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੰਧਨ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋ।

  ਸ਼ਾਮ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ

  ਫਿਟਨੈਸ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਲਾਸਾਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਰੀਰਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਲਾਸਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

  ਕਲਾ ਕਲਾਸਾਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਕਲੱਬ, ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ, ਅਤੇ ਵਾਈਨ ਚੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ, ਸ਼ਾਮ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

  ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਾਲਜ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। Groupon ਅਤੇ LivingSocial ਵਰਗੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸਾਂ ਅਤੇ ਸੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਹਨ।

  ਵਲੰਟੀਅਰਿੰਗ

  ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ, ਵਲੰਟੀਅਰਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ "ਚੰਗਾ-ਮਹਿਸੂਸ-ਕਾਰਕ" ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

  ਡੇਟਿੰਗ-ਐਪਾਂ

  ਡੇਟਿੰਗ ਐਪਸ ਇੱਕ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਧਨ ਹਨ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਮੇਲ-ਜੋਲ ਜਾਂ ਭਾਈਵਾਲੀ ਲਈ ਇਕੱਲੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।

  ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਵੀ ਹੈ
  Matthew Goodman
  Matthew Goodman
  ਜੇਰੇਮੀ ਕਰੂਜ਼ ਇੱਕ ਸੰਚਾਰ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਮਾਹਰ ਹੈ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਜਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇਰੇਮੀ ਆਪਣੇ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬਲੌਗ ਦੁਆਰਾ ਵਿਹਾਰਕ ਸੁਝਾਅ, ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਦੋਸਤਾਨਾ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਟੋਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇਰੇਮੀ ਦੇ ਲੇਖਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ, ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਉਣ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡਣ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੈਟਿੰਗਾਂ, ਸਮਾਜਕ ਇਕੱਠਾਂ, ਜਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਨੈਵੀਗੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੇਰੇਮੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਸੰਚਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਅਨਲੌਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਦਿਲਚਸਪ ਲਿਖਣ ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਯੋਗ ਸਲਾਹ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਜੇਰੇਮੀ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜੀਵਨ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਥਪੂਰਨ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ, ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਚਾਰਕ ਬਣਨ ਵੱਲ ਸੇਧ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।