Máte pocit, že nejste zajímaví? Proč & Co dělat?

Máte pocit, že nejste zajímaví? Proč & Co dělat?
Matthew Goodman

"Právě jsem nastoupila do nové práce a všichni moji kolegové jsou opravdu skvělí a mají spoustu zajímavých věcí, o kterých se baví i mimo pracovní záležitosti. Cítím se v jejich společnosti nejistě, protože ve srovnání s nimi jsem docela průměrný člověk s nudným životem. Nějaké nápady, jak být zajímavější. ?"

Zdá se, že někteří lidé mají "to", co je činí mimořádně zajímavými, odlišnými nebo fascinujícími. Může to být jejich svérázná osobnost, sebevědomí, téma, o kterém toho hodně vědí, nebo že prostě přišli na tajemství, jak být magnetem na lidi. Ti z nás, kteří tuto společenskou výhodu nemají, se možná musí trochu víc snažit, aby si získali pozornost a zájem ostatních.

V tomto článku najdete nejčastější důvody, proč se cítíte jako nezajímavý člověk, a uvedeme realizovatelné strategie, které může každý použít, aby se necítil tak nudný a mohl si vytvořit plnější a zajímavější život. Dozvíte se, jak být zajímavější pro ostatní - a pro sebe.

Proč mám pocit, že jsem nudný člověk?

Přesvědčení, že jste nudný člověk nebo že na vás není nic zvláštního, je právě jen přesvědčení. Přesvědčení jsou obvykle jen myšlenky nebo představy, které lidé často měli a nyní je považují za pravdivé nebo skutečné, i když jsou nepravdivé nebo jen částečně pravdivé. Přílišné připoutání se k nepravdivému nebo neužitečnému přesvědčení může člověka brzdit v mnoha směrech.

Význam přesvědčení

Vždy přicházejí informace z vnějšího světa, od ostatních lidí, z vašich interakcí a zkušeností, a dokonce i z vašich soukromých myšlenek a pocitů. Používáte svou mysl k tomu, abyste všechna tato data třídili, filtrovali a dávali jim smysl, a přesvědčení jsou jako "zkratky" nebo šablony, které používáte k tomu, abyste to dělali efektivněji.[]

Negativní přesvědčení, jako například že jste nudní, vám mohou škodit, snižovat vaše sebevědomí a negativně ovlivňovat váš život a vztahy, i když jsou nepravdivá.[] Je to proto, že vaše přesvědčení o sobě nezůstávají jen ve vaší hlavě, ale ovlivňují také vaše činy a volby.[][] U některých se tato přesvědčení objevují jen v určitých situacích (například ve společnosti nových lidí, ve skupinách, přiv práci nebo na schůzkách) a pro jiné je to trvalejší problém.

Přesvědčení, že nejste výjimeční nebo zajímaví, může vést k tomu, že se stáhnete do ústraní nebo se budete vyhýbat společenským kontaktům, protože předpokládáte, že budete kritizováni nebo odmítnuti. Tímto způsobem se přesvědčení mohou stát sebenaplňujícími se proroctvími, která nevědomky uskutečňujete, i když nechcete, aby byla pravdivá.[][][][]

Zde jsou další příklady toho, jak se přesvědčení, že nejste zajímaví, může stát neužitečným sebenaplňujícím se proroctvím:[][]

Viz_také: Co dělat jako žena ve středním věku bez přátel
 • Zabránění hlubokým a smysluplným rozhovorům, které nejsou vynucené.
 • Způsobuje, že se vyhýbáte dělání nebo zkoušení nových věcí.
 • brání vám v randění nebo ve snaze seznámit se s novými přáteli.
 • Brání vám mluvit nebo sdílet s lidmi své myšlenky.
 • Příčinou toho, že se příliš brzy vzdáte nových vztahů.
 • vede vás k tomu, abyste viděli známky odmítnutí (i když tam nejsou).
 • V přítomnosti ostatních lidí jste si více vědomi sami sebe.
 • Ztěžuje to být upřímný a autentický ve vztahu k lidem.

Úloha osobní nejistoty v negativních názorech

Většina lidí, kteří se potýkají s negativním přesvědčením o sobě samých, má osobní nejistoty, které snižují jejich sebevědomí nebo sebedůvěru při interakci s ostatními lidmi. Nejistota je cokoli, o čem se domníváte, že je na vás pravdivé, co se vám nelíbí, za co se stydíte a co chcete před ostatními skrývat. Mezi běžné osobní nejistoty, které mohou přispívat k pocitu nudného člověka, patří např:

 • "Nemám žádný talent" nebo "Nejsem v ničem dobrý".
 • "Nemám žádné přátele" nebo "Nejsem sympatický člověk".
 • "Lidé se nudí, když mluvím" nebo "Nikdy nevím, co říct".
 • "Nic na mně nevyčnívá" nebo "Nejsem tak ____ jako oni".
 • "Nemám žádné koníčky" nebo "Nedělám nic zábavného".
 • "Nemám žádnou osobnost" nebo "Nevím, kdo jsem".
 • "Nemám žádné zábavné historky" nebo "Nemám o čem mluvit".
 • "Není se mnou legrace"
 • "Můj život není dostatečně zajímavý" nebo "Každý den dělám to samé".
 • "Nemám ostatním lidem co nabídnout" nebo "lidé mě nebudou mít rádi".
 • "Nemohu ukázat, kdo skutečně jsem" nebo "lidé mě nebudou mít rádi takového, jaký jsem".
 • "Nikdo nechápe můj humor" nebo "Mám suchou povahu".
 • "Neumím se chovat k lidem" nebo "Jsem prostě nešikovný".
 • "Nejsem atraktivní" nebo "Nejsem dost zajímavý na to, abych s někým chodil".

Kořenové příčiny negativního přesvědčení a nízkého sebevědomí

Negativní myšlenky o sobě samém se s větší pravděpodobností objevují jako reakce na negativní nebo bolestivé zážitky a interakce. Často jsou doprovázeny obtížnými emocemi, jako je úzkost, rozpaky, stud, smutek nebo osamělost. Někdy se jedná o hluboce traumatizující nebo bolestivé zážitky, které si snadno zapamatujete. Jindy se jedná o sérii nebo menší, méně bolestivé zážitky, které měly kumulativní atrvalý vliv na vaše sebevědomí.[][]

Viz_také: 44 citátů o Small Talk (které ukazují, jak se k němu většina lidí staví)

Zde je několik příkladů zkušeností a interakcí, které mohly způsobit, že jste si vytvořili negativní přesvědčení o sobě nebo o svém životě:[]

 • Zkušenost odmítnutí nebo odmítnutí (nebo vnímání něčeho jako odmítnutí).
 • Být šikanován nebo škádlen (nebo být sám sobě šikanistou či největším kritikem).
 • Srovnávání s ostatními (nebo srovnávání sebe sama s ostatními)
 • Odhalení chyby nebo nejistoty (nebo pocit, že by mohla být odhalena).
 • Udělat chybu nebo selhat (nebo se toho obávat)
 • Nikdy "nevyhrávat" nebo být "nejlepší" v čemkoli (a slevovat z výjimek).
 • označení druhými lidmi nebo sebou samým (např. jako "nudný", "základní" nebo "normální").
 • Přizpůsobení se nebo změna sebe sama, abyste zapadli (změna podoby podle očekávání ostatních).
 • Pocit, že na vás jsou kladeny nesplnitelné nároky (vaše vlastní nebo nároky ostatních).
 • Přílišné sdílení nebo svěřování se nesprávným lidem (a strach znovu se otevřít).
 • Trapné sociální interakce (a obavy z budoucích trapných interakcí).
 • Depresivní epizody (negativní myšlenky jsou u lidí s depresí běžné).

10 způsobů, jak si zvýšit sebevědomí a cítit se zajímavěji

Dobrou zprávou je, že pokud se potýkáte s osobní nejistotou, negativním přesvědčením o sobě samém a nízkým sebevědomím, existují způsoby, jak se ve všech těchto oblastech zlepšit. Stejné dovednosti a činnosti, které vám v těchto oblastech pomáhají, vám nejen pomohou cítit se jako zajímavější osoba, ale mohou také pomoci obohatit váš život tak, že se budete cítit plnější a zajímavější.je 10 způsobů, jak pracovat na tom, abyste se cítili zajímavěji jako lidé, a také jak si začít budovat zajímavější život.

1. Proveďte sebepoznání

Pokud máte pocit, že jste nudný nebo nezajímavý člověk, pravděpodobně o sobě nevíte dost. Každý člověk má v sobě něco, co je jedinečné a zajímavé, a nejzajímavější části člověka jsou často ty, které ukáže jen těm, kteří si najdou čas, aby ho poznali.

Vyzkoušejte si některou z těchto aktivit a věnujte trochu času tomu, abyste se lépe poznali:

 • Zvažte možnost absolvovat osobnostní testy, jako je Big Five, Enneagram nebo Myers Briggs, na této stránce, která nabízí bezplatné verze těchto testů s otevřeným zdrojovým kódem (mějte na paměti, že některé z těchto testů jsou zdrojem kontroverzí mezi některými odborníky v oblasti psychologie, a neberte své výsledky příliš vážně. Místo toho je používejte jako nástroje, které vám pomohou rozšířit vaše sebepoznání.)
 • Zvažte psaní deníku, bullet journalu nebo si prostě napište seznam svých zájmů, koníčků a věcí, které rádi děláte nebo o kterých rádi mluvíte, abyste o sobě zjistili více.
 • Zjistěte své silné stránky pomocí testu na vyhledávání silných stránek nebo si sestavte seznam věcí, ve kterých jste dobří nebo o kterých toho hodně víte.

2. Zaměřte se směrem ven

Když se lidé cítí nejistě, mají tendenci být sebevědomější, dokonce se zaseknou ve své hlavě a jsou posedlí každým aspektem toho, jak vypadají, jak mluví nebo jak se chovají před ostatními. To může vyvolat větší stres a úzkost a zároveň způsobit, že se budete cítit ještě nejistěji. Dostat se v těchto chvílích z hlavy je klíčem k přerušení tohoto cyklu, protože negativní myšlenky nejistotu zhoršují a také způsobují, že setěžší navázat kontakt s lidmi.[]

Přesunout pozornost od sebe (včetně myšlenek na sebe) lze tak, že se plně soustředíte na:

 • Druhá osoba/osoby, se kterými mluvíte.
 • Slova, která říkají, nebo příběh, který vyprávějí.
 • Vaše okolí (pomocí jednoho nebo více z vašich pěti smyslů).
 • Uvolnění těla záměrným uvolněním svalů, uvolněním a zaujmutím pohodlnější polohy.

3. Vynaložte úsilí na to, abyste byli zájem místo zajímavé

Další strategií, která může pomoci, je změnit "cíl" v jakékoli interakci. Místo toho, abyste se soustředili na to, abyste udělali určitý dojem, abyste se někomu líbili nebo abyste ho považovali za zajímavého, věnujte své úsilí tomu, abyste vypadali, že se o něj zajímáte.

Jedná se o osvědčenou strategii, která vám může usnadnit navazování vztahů a kontaktů s ostatními lidmi, a je také mnohem pravděpodobnější, že si vás lidé oblíbí. Lidé jsou přirozeně přitahováni lidmi, kteří naslouchají, projevují zájem a starají se.[]

Svůj zájem o ostatní lidi můžete projevit tím, že:[]

 • Kladení otevřených otázek během rozhovorů
 • vyjadřovat se expresivněji, abyste jim ukázali, že vám záleží na tom, co říkají.
 • navázat s nimi oční kontakt, když mluví
 • Nepřerušovat, nemluvit přes slovo nebo "čekat, až na vás přijde řada".
 • projevení upřímného zájmu dozvědět se o nich více.

4. Vytahujte témata, o kterých rádi mluvíte.

Nadšení je nakažlivé, takže vždy snáze zaujmete lidi tématem, o kterém rádi mluvíte. Využijte toho ve svůj prospěch a najděte způsob, jak nadhodit témata, která vás skutečně zajímají nebo o kterých rádi diskutujete, zejména pokud tento zájem sdílí i druhá osoba.

Výzkumy prokázaly, že pokud jsou učitelé nadšení a zapálení pro věc, jejich studenti se více zapojují, zajímají a nakonec se více naučí. Tito studenti mají také tendenci si tyto hodiny více užívat, což dokazuje, že zapálení pro věc vede k zajímavějším a příjemnějším rozhovorům (jak pro vás, tak pro druhou osobu).[]

5. Přestaňte se srovnávat s ostatními

Srovnávat se s ostatními lidmi je lidskou přirozeností, ale málokdy to pomáhá, zejména lidem, kteří se potýkají s nejistotou a nízkým sebevědomím. Kvůli těmto problémům se častěji zaměřujete na lidi, kteří mají věci, o nichž si myslíte, že vám chybí, což vám spíše přitíží.[][]

Když si všimnete, že srovnáváte, můžete se pokusit tato nevhodná srovnání přerušit pomocí jedné nebo více z těchto dovedností:

 • Zaměřte svou pozornost na něco v přítomném okamžiku (např. na okolí, dech, pocity v těle atd.).
 • Hledejte s lidmi společné věci, místo abyste mezi nimi hledali rozdíly.
 • Představte si ve své mysli červenou stopku, která vám připomene, že se snažíte tohoto návyku zbavit.

6. Hledejte signály pro zapojení

Existuje několik znaků, které vám pomohou zjistit, zda se daná osoba zajímá o konverzaci a zda je do ní zapojena. Když budete vědět, jak číst sociální signály, můžete poznat, že se někdo zajímá o to, co říkáte, nebo že si konverzaci s vámi užívá.

Díky tomu budete vědět, kdy pokračovat v konverzaci, kdy ji ukončit, kdy změnit téma nebo kdy nechat mluvit někoho jiného. Tím také dáte svému mozku pokyn, aby změnil tendenci hledat náznaky odmítnutí, což je špatný mentální návyk lidí, kteří bojují se sociální úzkostí a nejistotou.[]

Obvykle jsou to některé známky toho, že se o vás člověk zajímá, je zaujatý a konverzace s vámi ho baví:

 • Lidé, kteří s vámi při rozhovoru navazují oční kontakt
 • Výraznost a reakce na to, co říkáte.
 • Úsměv a přikyvování nebo používání krátkých frází, jako je "hmm" nebo "uh-huh", když mluvíte.
 • Nadšení nebo vzrušení z tématu nebo konverzace

7. Vyzrajte na negativní mluvení o sobě a nálepky

Pokud čtete tento článek, pravděpodobně jste si sami sobě, svému životu nebo obojímu přiřadili nálepku "nudný". Možná máte i jiné nálepky, se kterými se příliš ztotožňujete a které vám brání v navazování vztahů a kontaktů s ostatními lidmi (viz seznam osobních nejistot v kapitole 1).

Tyto nálepky mohou být součástí problému, protože vás mohou omezovat a bránit vám v tom, abyste dělali nové věci, poznávali nové lidi nebo dávali šanci novým vztahům.[][][][]

Zkuste tyto staré nálepky nahradit novými, užitečnějšími výroky, do kterých můžete vrůst, například:

 • Můj život je nudný, jaký si ho udělám
 • Jsem nezajímavý člověk, který stále roste.
 • Každý den je stejný nový den

8. Odpojte se od sociálních médií

Na sociálních sítích to vždy vypadá, že na vašem kanálu je někdo, kdo má všechny vlastnosti, které vám chybí, včetně toho, že je "zajímavější". Photoshopem upravené, dokonalé verze lidí a jejich životů často nejsou přesným obrazem, ale vnějšímu uživateli to tak může připadat.

Z těchto důvodů není velkým překvapením, že vědci zjistili, že silní uživatelé sociálních médií mají tendenci mít nižší sebevědomí a také mají tendenci k negativnímu sebeporovnávání na internetu, kvůli kterému se cítí špatně.[]

K odvykání od sociálních médií vám může pomoci jeden nebo více z následujících kroků:

 • Zvažte přestávku nebo detox od sociálních médií (na týden nebo dokonce na víkend).
 • Nastavení časových limitů a omezení, kolik a jak často ji používáte.
 • Věnujte pozornost tomu, jak se u obsahu cítíte, a zrušte sledování obsahu, který vás popudí.
 • Věnujte méně energie a pozornosti příspěvkům na sociálních sítích, lajkům, sledujícím a komentářům.
 • Věnujte více času obohacování svého offline života a vztahů než online.

9. Obohaťte svůj denní režim

Pokud trávíte dny na stejných místech, se stejnými lidmi a děláte stejné věci, život vás může začít nudit. Nudný život ve vás po nějaké době může vzbudit pocit, že jste nudný člověk, a můžete zapomenout, že to můžete snadno změnit. I malé změny vám mohou pomoci stisknout tlačítko "reset" v zaběhnuté rutině a také vám mohou pomoci znovu se spojit s některými zzájmy, aktivity a lidi, se kterými jste ztratili kontakt nebo na které jste zapomněli.

Existuje velký svět plný zajímavých lidí, míst a věcí, který čeká na to, až se k němu připojíte. Snažte se změnit svou rutinu a udělejte si čas na věci, které vás baví, a na lidi, které máte rádi, a také na nějaká nová minipříběhy. Přečtěte si tento článek, kde najdete nápady, jak být více společenský.

10. Najděte podobně smýšlející lidi

Je přirozenou tendencí lidí tíhnout k druhým, kteří jsou jim podobní. Díky společným zájmům nebo přesvědčením je mnohem pravděpodobnější, že o sebe dva lidé projeví zájem. Není nic špatného na tom, když vyhledáváte lidi, s nimiž máte mnoho společného, a díky tomu je také pravděpodobnější, že získáte nové přátele nebo se setkáte s lidmi, s nimiž máte zájem navázat blízký vztah.přátelství s.[]

Zde je několik jednoduchých způsobů, jak najít podobně smýšlející lidi:

 • Začněte s koníčkem, kroužkem nebo skupinovou aktivitou, která vás baví.
 • Dobrovolnictví pro věc, které věříte
 • Přidejte se k profesní skupině nebo pracovnímu výboru

Závěrečné myšlenky

Přesvědčení, že jste nudný člověk, který nemá nic zajímavého, vám pravděpodobně nepomáhá. Místo toho, abyste se soustředili na to, zda jsou tato přesvědčení pravdivá nebo nepravdivá, bude lepší využít váš čas a úsilí k tomu, abyste našli způsob, jak se cítit zajímavěji.

Klíčovou součástí tohoto procesu je často změna způsobu, jakým se vnímáte a cítíte. Provedení malých změn ve vaší rutině a způsobu, jakým komunikujete s lidmi, vám také může pomoci stát se pro ostatní méně nudným. A co je ještě důležitější, tyto malé změny vám také mohou pomoci cítit se více zaujatí sami sebou a méně znudění svým životem.
Matthew Goodman
Matthew Goodman
Jeremy Cruz je komunikační nadšenec a jazykový expert, který pomáhá jednotlivcům rozvíjet jejich konverzační dovednosti a zvyšovat jejich sebevědomí, aby mohli efektivně komunikovat s kýmkoli. Jeremy se znalostí lingvistiky a vášní pro různé kultury kombinuje své znalosti a zkušenosti, aby prostřednictvím svého široce uznávaného blogu poskytoval praktické tipy, strategie a zdroje. Jeremyho články s přátelským a přátelským tónem mají za cíl umožnit čtenářům překonat sociální úzkosti, budovat spojení a zanechat trvalé dojmy prostřednictvím působivých rozhovorů. Ať už se jedná o procházení profesionálních prostředí, společenských setkání nebo každodenních interakcí, Jeremy věří, že každý má potenciál odemknout své komunikační schopnosti. Jeremy svým poutavým stylem psaní a praktickými radami vede své čtenáře k tomu, aby se stali sebevědomými a výmluvnými komunikátory a podporovali smysluplné vztahy v osobním i pracovním životě.