152 citátů o sebeúctě, které vás inspirují a zvednou vám náladu

152 citátů o sebeúctě, které vás inspirují a zvednou vám náladu
Matthew Goodman

Pokud se potýkáte s nízkým sebevědomím, můžete se srovnávat s ostatními, přísně se posuzovat a cítit se nehodní dobrých věcí. Nízké sebevědomí je obtížné překonat a může ovlivnit mnoho oblastí našeho života.

Pokud se cítíte inspirováni ke změně negativních názorů na sebe sama a hledáte povzbudivá rčení, která by vám v tom pomohla, pak jste na správném místě.

Následujících 152 citátů o sebeúctě vám pomůže inspirovat se ke zvýšení sebeúcty a změně pohledu na sebe sama.

Sekce:

Citáty o nízkém sebevědomí

Způsob, jakým vnímáte sami sebe, je přímo ovlivněn nízkým sebevědomím. Pokud zjistíte, že bojujete se sebevědomím a potřebujete motivaci ke zlepšení vztahu k sobě samým, pak jste na správném místě. Následující citáty jsou hluboké a inspirativní citáty o nízkém sebevědomí.

1. "Jestliže jsem ztratil důvěru v sebe sama, mám proti sobě celý vesmír." -Ralph Waldo Emerson

2. "Snažím se tomu věřit, ale v hloubi duše necítím svou vlastní hodnotu." -Christina Hibbertová, Objevování vlastní hodnoty

3. "Chceme-li plně prožívat lásku a sounáležitost, musíme věřit, že jsme hodni lásky a sounáležitosti." -Brene Brown

4. "V hloubi duše cítí každý totéž... v jádru všichni chceme jen patřit. Všichni chceme být milováni." -Christina Hibbertová, Sebeúcta a sebeúcta

5. "Utiš ten hlas pochybností v sobě. Jsi dost dobrá. Zasloužíš si dobré věci. Jsi dost chytrá. Jsi hodna lásky a respektu. Jsi úžasná taková, jaká jsi." -Lorri Faye

6. "Bylo nám řečeno a naučili nás věřit, že jsou na nás věci, které nás činí nehodnými." -Julie Kristina, Šest klíčů k sebeúctě , YouTube

7. "Možná jsem hloupý, možná nejsem dost chytrý." - Dokument o sebevědomí , Youtube

8. "Odmítám se řídit pravidly, podle kterých se společnost snaží kontrolovat lidi s nízkým sebevědomím." -Kanye West

9. "Potřebuji zapracovat na svém sebevědomí. Je velmi pošramocené." -Hlehle_Lupindo, 2. března 2022, 9:29, Twitter

10. "Chtít být někým jiným je plýtváním člověkem, kterým jste." -Marilyn Monroe

11. "Kdykoli se snažíme udělat něco navenek... abychom se uvnitř cítili dobře, je to prohraný boj." -Julie Kristina, Šest klíčů k sebeúctě , YouTube

12. "Odvažte se mít se rádi, jako byste byli duha se zlatými konci." -Aberjhani

13. "Nízké sebevědomí: když každý kompliment zní sarkasticky." -Neznámý

14. "Nízké sebevědomí pramení z toho, za koho se považujete. Jde o to, kým jste, a já si nemyslel, že jsem něco nebo někdo." -Gloria Gaynorová

15. "Nízké sebevědomí zahrnuje představu toho nejhoršího, co si o vás ostatní lidé mohou myslet." -Roger Ebert

16. "Není to to, co si myslíš, že jsi, co tě brzdí, ale to, co si myslíš, že nejsi." -Neznámý

17. "Zatímco každý člověk se potýká s občasnými poklesy sebeúcty, ti, kteří mají chronicky nízké sebevědomí, mohou ve skutečnosti bojovat s nízkou sebeúctou." -Hailey Shafir, Sebeúcta vs. sebeúcta , 2021

18. "Lidé s nízkou sebeúctou jsou méně sebevědomí a mají o sobě více negativních myšlenek a pocitů." -Hailey Shafir, Sebeúcta vs. sebeúcta , 2021

19. "Kolem mě je tolik faktorů, které mě nutí pochybovat o tom, kdo jsem, zda dělám správnou věc, zda jsem dostatečně hoden." - Dokument o sebevědomí , Youtube

20. "Cítit se dostatečně dobře neznamená jen zbavit se nejistoty a získat zdravé sebevědomí. Mít zdravé sebevědomí je vlastně brána k dalšímu rozvoji." -Marko Sander, Dokument o sebevědomí , Youtube

21. "Jsou i tací, pro které žádný úspěch, prestiž a finanční zabezpečení nestačí." -Škola života, Sebeúcta , Youtube

22. "Úzkostlivě se kárají a kritizují. Stále mají pocit, že se jim nedaří, nikdy zcela nevěří, že si skutečně zaslouží existovat." -Škola života, Sebeúcta , Youtube

23. "Necítíme se nedostatečně ve vztahu ke všem, kteří mají víc než my, pouze k těm, které jsme začali vnímat jako příslušníky dalšího zásadního determinantu sebeúcty: naší vrstevnické skupiny." -Škola života, Sebeúcta , Youtube

24. "Pokaždé, když se někomu, s kým jsme chodili do školy, daří lépe než nám, malá část nás zemře." -Škola života, Sebeúcta , Youtube

25. "Není tak snadné celý život zoufale pobíhat a hasit zuřící požár nenávisti k sobě samému, snažit se zapůsobit na každého, koho potkáte, a hledat neukojenou touhu po rodičovském uznání, které jste nikdy nepoznali." -Škola života, Sebeúcta , Youtube

26. "Znalost podivných vnitřních kořenů sebeúcty je zásadní vzhledem k tomu, jak často usilujeme o dosažení cílů v přesvědčení, že úspěch nám konečně poskytne klíč k dobrému pocitu ze sebe sama." -Škola života, Sebeúcta , Youtube

27. "Když si něco slíbíme a porušíme tuto integritu, náš mozek poslouchá... a říká si: "Nemůžu ti věřit."" -Julie Kristina, Šest klíčů k sebeúctě , YouTube

Viz_také: Jak říct příteli, že ho máte rádi víc než jen jako přítele?

28. "Ve snaze být "dostateční" často uvízneme ve zhoubném kruhu "předvádět, líbit se a být dokonalí", stydíme se za své nedostatky a skrýváme je před ostatními." - Tajemství, jak být dostatečný , Fabulous Gist

Nízké sebevědomí vás může snadno přimět k tomu, abyste se sabotovali. Možná byste se také rádi podívali na tyto citáty o sabotáži.

Citáty o depresi a nízkém sebevědomí

Nízké sebevědomí může vyvolávat pocity deprese. Když si všimnete, že váš pohled na sebe sama má negativní dopad na vaše duševní zdraví a další oblasti vašeho života, je čas něco změnit. Doufejme, že vás následující citáty povzbudí a dodají vám sílu, kterou potřebujete k pozitivním změnám ve svém životě.

1. "Štěstí tam nebylo; uvědomil jsem si, proč tomu tak je. Byla tam taková snaha dosáhnout těchto věcí a jít dál, že člověk ztrácí ze zřetele lidi a požehnání, které má kolem sebe." -J. Cole, Dokument o sebevědomí , Youtube

2. "Moje zdi se zvedly, když moje sebedůvěra klesla." -Neznámý

3. "Někdy se vás lidé s nízkým sebevědomím snaží potrestat za to, že se o ně staráte." -Neznámý

4. "Problémy s duševním zdravím, jako je deprese nebo úzkost, často pramení z nedostatku sebeúcty, nedostatečné hodnoty, nepřijetí a snahy vidět na sobě pozitiva." -Jonny Pardoe, Sebeúcta a sebedůvěra , 2019

5. "Jednoho dne ti tato bolest bude dávat smysl." -Neznámý

6. "Než si diagnostikujete depresi nebo nízké sebevědomí, ujistěte se, že ve skutečnosti nejste obklopeni kretény." -William Gibson

7. "Neustálý neúspěch při dosahování cílů v průběhu života vede k poraženectví, nízkému sebevědomí nebo depresi." -Theodore Kaczynski

8. "Nízké sebevědomí není možné, když pochopíte podstatu všeho. Deprese není možná. Vesmír je naprosto přátelský." -Byron Katie

9. "Lidé s nízkým sebevědomím se častěji sabotují, když se jim dějí dobré věci, protože se necítí být hodni." -Neznámý

10. "Zdá se, že sebeúcta je základem téměř každého problému, kvůli kterému moji klienti přicházejí na terapii. Říkají, že tam jsou kvůli depresi, úzkosti nebo problémům ve vztazích, ale v jádru je skutečným problémem téměř vždy boj se sebeúctou." -Christina Hibbertová, Sebeúcta a sebeúcta

11. "'Pořád se necítím dost dobře'." To je naučená bezmocnost, která přivádí lidi do deprese." -Marko Sander, Dokument o sebevědomí , Youtube

Zde je několik dalších citátů o duševním zdraví, které vás mohou inspirovat.

Pozitivní citáty pro zvýšení sebevědomí

Následující citáty jsou skvělým povzbuzením. Mohou vám být nápomocné při udržování inspirace na vaší cestě ke zdravému sebevědomí. Zde jsou některé z nejmotivovanějších citátů o sebevědomí.

1. "Lidé vám vždycky říkají, abyste byli pokorní, abyste byli skromní, abyste byli pokorní. Kdy vám naposledy někdo řekl, abyste byli skvělí, abyste byli úžasní, abyste byli úžasní?" -Kanye West

2. "Kdo nikdy neudělal chybu, nikdy nezkusil nic nového." -Albert Einstein

3. "Moje sebeúcta je vysoká, protože si vážím toho, kým jsem." -Louise Hay

4. "Nikdy se nenechávejte držet v zajetí pochybností o sobě samých. Jste hodni všeho, o čem sníte a v co doufáte." -Roy Bennett

5. "Pamatujte si, že nikdo vás nemůže nutit cítit se méněcenný bez vašeho souhlasu." -Eleanor Rooseveltová

6. "Mít zdravé sebevědomí možná znamená obklopit se lidmi, které máte rádi." -Marko Sander, Dokument o sebevědomí , Youtube

7. "Nemusíte dělat, být nebo se stát kýmkoli nebo čímkoli, abyste byli dost dobří." -Julie Kristina, Šest klíčů k sebeúctě , YouTube

8. "Trvalo mi dlouho, než jsem si uvědomil, že mám nízké sebevědomí. Chcete znát tajemství, jak ho překonat? Musíte si dovolit udělat pokus. Když se vám to nepodaří, musíte to udělat znovu. Musíte [se] naučit věřit si. Pokračujte ve zkoušení. Nevzdávejte se svého úspěchu." -FCG_Dad, 3. března 2022, 16:29, Twitter

9. "Jsou tři nutnosti, které nás brzdí: já se musím mít dobře, ty se ke mně musíš chovat dobře a svět musí být jednoduchý." -Albert Ellis

10. "Váš úspěch závisí především na tom, co si o sobě myslíte a zda si věříte." -William J. Boetcker

11. "Můžete mít vše, co chcete, pokud jste ochotni vzdát se přesvědčení, že to nemůžete mít." -Dr. Robert Anthony

12. "Úspěšní lidé mají strach, úspěšní lidé mají pochybnosti a úspěšní lidé mají starosti. Jen se nenechají těmito pocity zastavit." -T. Harv Eker

13. "Jednou z největších výčitek v životě je být tím, čím by chtěli ostatní, místo toho, abyste byli sami sebou." -Neznámý

14. "Lidé, kteří přispěli k tvému pocitu nízkého sebevědomí, se budou stydět, až tě Bůh rozváže. Nebudeš muset nic dokazovat, Bůh to dokáže." -Neznámý

15. "Náš vztah k sobě samému je vnitřní záležitostí." -Julie Kristina, Šest klíčů k sebeúctě , YouTube

16. "Kdybys mohl poznat sám sebe, možná by se ti opravdu líbila." -Niko Everett, Seznamte se , TedxYouth

Mohly by vás také zajímat tyto citáty, které vám pomohou mít rád sám sebe.

Sebeúcta a sebedůvěra citáty

Bez zdravého sebevědomí je obtížné cítit se sebevědomě. Sebevědomí je přesvědčení o sobě samém, které vám umožní cítit se sebejistě v tom, kdo jste, i ve svých schopnostech. Doufejme, že vám následující citáty o sebevědomí pomohou překonat nízké sebevědomí.

1. "Dřív jsem se cítil trapně, ale pak jsem si uvědomil, že se nikdo nedívá a nikoho to nezajímá." -Barbara Corcoran

2. "Můžeš mít všechno, co chceš, pokud jsi ochoten vzdát se přesvědčení, že to nemůžeš mít." -Dr. Robert Anthony

3. "Neplýtvejte energií na změnu názorů... Dělejte si to svoje a nezajímejte se o to, jestli se jim to líbí." -Tina Fey

4. "Jakmile přijmete svou hodnotu, talent a silné stránky, neutralizuje to, když si o vás ostatní myslí méně." - Rob Liano

5. "V opravdovém sebevědomí není místo pro žárlivost a závist. Když víš, že jsi skvělý, nemáš důvod k nenávisti." -Neznámý

6. "Nejúčinnějším způsobem, jak si vybudovat sebevědomí, je jednat se sebevědomím, o které usilujete." -Margie Warrell, Použij, nebo ztratíš , 2015

7. "Sebevědomí nepramení z toho, že máme vždy pravdu, ale z toho, že se nebojíme mýlit." -Peter T. McIntyre

8. "Sebevědomí je návyk, který si lze vypěstovat tak, že se budete chovat, jako byste již měli sebevědomí, které si přejete mít." -Brian Tracy

9. "Věřím ve svou schopnost naučit se to; věřím ve svou schopnost snažit se; věřím ve svou schopnost nevzdat se." -Brooke Castillo, Sebevědomí , Life Coach School Podcast

10. "Vnější souhlas může dočasně zvýšit vaše sebevědomí, ale nakonec vás udrží v pasti stejného cyklu spoléhání se na vnější potvrzení, abyste se cítili dobře." -Hailey Shafir, Sebeúcta vs. sebeúcta , 2021

11. "Sebeúcta začíná sebepochopením, roste s odvahou a vytrvalostí, končí sebedůvěrou." -Maxime Lagacé

12. "Nečinnost plodí pochybnosti a strach. Činnost plodí sebedůvěru a odvahu. Chcete-li překonat strach, neseďte doma a nepřemýšlejte o tom. Jděte ven a dejte se do práce." -Dale Carnegie

13. "Pokud máte dobré sebevědomí v jedné oblasti, ale nedostatek sebeúcty, pravděpodobně nebudete šťastní." -Jonny Pardoe, Sebeúcta a sebedůvěra , 2019

14. "Dobrý pocit z toho, kdo a jací jsme, nám pomáhá cítit se dobře v životních situacích a s ostatními lidmi a pomáhá nám čelit výzvám s důvěrou a soucitem." -Christina Hibbertová, Sebeúcta a sebeúcta

15. "Mnoho z nás se snaží "mít" sebeúctu, ale sebeúctu je těžké "mít", protože je založena především na věcech, které se mění." -Christina Hibbertová, Sebeúcta a sebeúcta

16. "Neexistují autentičtí nebo neautentičtí lidé. Autenticita je praxe, každý den si ji vybíráte. Ukážu se a nechám se vidět? To je volba." -Brené Brown

Citáty o vysokém sebevědomí

Pokud hledáte citáty o sebeúctě, jste na správném místě. Zdravé sebevědomí znamená, že si sami sebe vážíte a víte, že si zasloužíte jen to nejlepší. Vychutnejte si následujících 11 povzbudivých citátů o vysokém sebevědomí.

1. "Úspěšní lidé mají strach, úspěšní lidé mají pochybnosti a úspěšní lidé mají starosti. Jen se nenechají těmito pocity zastavit." -T. Harv Eker

2. "Nemusíme mít pocit, že si musíme něco dokazovat, abychom mohli být součástí světa, protože neexistují žádné předpoklady k tomu, abychom byli dost dobří." - Tajemství, jak být dostatečný , Fabulous Gist

3. "Jde o to, abych se ráno probudil a řekl si, že jsem hoden lásky, sounáležitosti a radosti. Jde o to, abych se zapojil do světa z místa, kde jsem hoden." -Brené Brown

4. "Existují lidé se skromným zaměstnáním, nevýrazným tělem a neokázalými přáteli, kteří si přesto sebevědomě nárokují vysokou úroveň sebeúcty." -Škola života, Sebeúcta , Youtube

5. "Naším cílem by nemělo být "mít ze sebe dobrý pocit." Naším cílem by mělo být umět a říci, jako tento muž, kterého velmi obdivuji: "Věřím si."" -Christina Hibbertová, Sebeúcta vs. sebeúcta

6. "Větší sebeúcta vyvolává větší úspěch a větší úspěch vyvolává další vysokou sebeúctu, takže se spirála stále roztáčí." -Jack Canfield

7. "Jediné, na čem v životě záleží, je váš vlastní názor na sebe sama." -Osho

8. "Nelze očekávat, že budeme vypadat a chovat se stále stejně dokonale, protože se neustále měníme. Nikdo není imunní vůči nedokonalostem. Potřebujeme pomoc. Děláme chyby. Vyloženě selháváme." - Tajemství, jak být dostatečný , Fabulous Gist

9. "Sebeúcta má silný vztah ke štěstí." - Rosenburgova škála sebeúcty , Fetzerův institut

10. "Sebepřijetí znamená říci, že toto je to, co jsem právě teď, ať už je to správné nebo špatné, dobré nebo špatné." -Julie Kristina, Šest klíčů k sebeúctě , YouTube

11. "Zdravé sebevědomí přichází, když zůstaneme a mluvíme a... věříme, že náš hlas má váhu." -Julie Kristina, Šest klíčů k sebeúctě , YouTube

Citáty o obrazu těla a nízkém sebevědomí

To, jak se vidíte vy sami, se často velmi liší od toho, jak vás vidí ostatní. Krása skutečně vychází zevnitř, a když věříte, že jste krásní, tak jimi také jste. Pokud hledáte pozitivní citáty pro nízké sebevědomí související s obrazem těla, pak je pro vás těchto 15 citátů jako stvořených.

1. "Řekl jsem svému tělu tiše: "Chci být tvým přítelem." Dlouze se nadechlo a odpovědělo: "Na tohle jsem čekal celý život."" -Nayyirah Waheed

2. "Žádné sebezdokonalování nemůže nahradit nedostatek sebepřijetí." -Robert Holden

3. "Jednoho dne jsem si musela sednout sama se sebou a rozhodnout se, že se mám ráda bez ohledu na to, jak vypadá moje tělo a co si o něm myslí ostatní." -Gabourey Sidibe

4. "Tělesná image je tak jednoduchá, jako když se rozhodnete mít se rádi i přes své nedostatky - přijmout celé své já a nenechat si diktovat, jak se cítíte ve svém těle." -Paige Fieldstedová

5. "Sebevědomí nepřichází ze snahy dosáhnout dokonalého těla, ale z přijetí toho, které už máte." -@Lyfe2cool1, 27. února 2022, 19:28, Twitter

6. "Říkají nám, že když budeme krásní, hubení, úspěšní, slavní, zapadneme, všichni nás budou mít rádi, budeme šťastní. Ale to není tak úplně pravda." - Dokument o sebevědomí , Youtube

7. "Krása začíná v okamžiku, kdy se rozhodnete být sami sebou." -Coco Chanel

8. "Buďte šťastní ve své kůži. Pokud jste nezdraví, začněte s malými změnami, abyste byli zdravější. Jste jedineční, krásní a hodní." -Octavia Spencerová

9. "Rozlučte se se svým vnitřním kritikem a přijměte tento slib, že budete k sobě i ostatním laskavější." -Oprah Winfrey

10. "Zamilujte si péči o své tělo." -Neznámý

11. "Kritizuješ se už léta a nefunguje to. Zkus se schválit a uvidíš, co se stane." -Louise Hay

12. "Pro mě není nic vzácnějšího a krásnějšího než žena, která je sama sebou a cítí se dobře ve své dokonalé nedokonalosti. To je pro mě pravá podstata krásy." -Steve Maraboli

13. "Sebeúcta člověka nemá nic společného s tím, jak vypadá." -Halle Berry

14. "Prvním krokem k tomu, abyste byli milováni, je naučit se milovat to, co vidíte při pohledu do zrcadla." -Tadahiko Nagao

15. "Milovat sám sebe není sobecké. Ve skutečnosti sobectví zahrnuje jen velmi málo sebelásky." -Christina Hibbertová, Pyramida vlastní hodnoty

Pokud se potýkáte se svým tělesným obrazem, přečtěte si tento článek o tom, jak vám tělesná neutralita může pomoci cítit se lépe.

Citáty o sebeúctě pro ni

Ženy a dospívající dívky často bojují se sebevědomím. Zlepšit svůj pohled na sebe sama může být obtížné, ale rozhodně to stojí za tu dřinu. Zde jsou některé z nejlepších citátů pro ženy, které jim pomohou zlepšit sebevědomí a posílit sebedůvěru.

1. "Věřila, že to dokáže, a dokázala to." -Neznámý

2. "Nikdy jsem nechtěla vypadat jako modelky na obálkách časopisů. Reprezentuji většinu žen a jsem na to velmi hrdá." -Adele

3. "Silné ženy si nehrají na oběti, nedělají ze sebe ubožačky, & neukazují prstem. Postaví se a řeší." -Mandy Hale

4. "Mysli jako královna. Královna se nebojí selhat. Neúspěch je dalším odrazovým můstkem k velikosti." -Oprah

5. "Zamilovaný do svého budoucího já." -Neznámý

6. "Žijeme v kultuře nedostatku, v kultuře, která nikdy nemá dost. Z nedostatku existuje jen jedna cesta - a tou je dostatek. V určitém okamžiku musíme říci: "Mám dost."" -Brené Brown

7. "Sebevědomí je schopnost cítit se krásná, aniž by vám to někdo musel říkat." -Mandy Hale

8. "Silná žena si buduje svůj vlastní svět. Je to žena, která je dostatečně moudrá, aby věděla, že přitahuje muže, s nímž ho bude ráda sdílet." -Ellen Barrier

9. "Ty sám si zasloužíš lásku a náklonnost stejně jako kdokoli jiný v celém vesmíru." -Buddha

10. "Máš cenu. Jsi cenný. Jsi milovaný. Jsi důležitý. Jsi pro tento svět nezbytný. A nemusíš mi věřit. Ještě ne." -Christina Hibbertová, Je sebeúcta mýtus?

11. "Sebeúcta pramení z toho, že dokážete definovat svět podle svých vlastních podmínek a odmítáte se řídit soudy druhých." -Oprah Winfrey

12. "Naším nejhlubším strachem není to, že jsme nedostateční. Naším nejhlubším strachem je, že jsme nadmíru mocní. Nejvíce nás děsí naše světlo, ne naše temnota." -Marianne Williamson

13. "Bože, já se pořád potýkám s nízkým sebevědomím! Myslím, že to tak má každý. Mám toho na sobě tolik špatného, že je to neuvěřitelné!" -Angelina Jolie

14. "Ženy s nízkým sebevědomím milují špatné chlapce. Ženy, které mají co dělat, milují špatné chlapce. Ženy, které mají rády samy sebe, milují dobré muže." -Tracy McMillan

15. "Jsem ta holka, která ostatním rozmlouvá sebevraždu, ale sama má problém udělat to samé. Pravdivě všechny ujišťuje, jak jsou krásní, milí, úžasní a vzácní, protože nechce, aby se cítili stejně jako ona: opačně." -Neznámý

Citáty o sebeúctě pro něj

Muži mohou mít často pocit, že od nich svět očekává hodně, a obavy, že je nesplní, mohou ovlivnit jejich sebevědomí. Následující citáty jsou skvělou inspirací pro všechny muže, kteří se snaží zlepšit své sebevědomí.

1. "Neboj se, že bys zranil mé city, protože ti garantuji, že ani kousek mého sebevědomí není vázán na tvé přijetí." -Dr. Phil

2. "Sebeúcta se skládá především ze dvou věcí: pocitu, že jste milováni, a pocitu, že jste schopni." -Jack Canfield

3. "Pozitivní sebepojetí a zdravé sebevědomí je založeno na schválení, přijetí a uznání ze strany druhých; ale také na skutečných úspěších, úspěších a úspěchu na realistickém sebevědomí, které z toho vyplývá." -Abraham Maslow

4. "Člověk se často stává tím, za co se sám považuje." -Mahátma Gándhí

5. "Člověk nemůže být pohodlný bez vlastního souhlasu." -Neznámý

6. "Největší zlo, které může člověka potkat, je, že si o sobě začne myslet něco špatného." -Johann Wolfgang von Goethe

Citáty o sebeúctě pro děti

Pokud jde o naši mládež, je důležité, abychom ji budovali co nejdříve. Zdravé sebevědomí se vytváří už v dospívání. Názory, které si osvojíte v mládí, vás mohou ovlivnit po zbytek života. Níže jsou uvedeny citáty o pozitivním sebevědomí, které u dětí a dospívajících posilují sebedůvěru.

1. "Rodiče musí dítěti naplnit kbelík sebeúcty tak vysoko, aby do něj zbytek světa nedokázal udělat dost děr a vypustit ho." -Alvin Price

2. "Pokud by někdy existovala kouzelná kulka, která by dokázala změnit život mladého člověka, byla by to pilulka obalená sebeúctou. Tato mocná, ale křehká vlastnost je pro dospívajícího člověka klíčem k budoucnosti." -Nicholas Emler, Sebeúcta , 2001

3. "Vždy si pamatujte, že jste statečnější, než si myslíte, silnější, než se zdá, a chytřejší, než si myslíte." -Kristopher Robin, Medvídek Pú

4. "Způsob, jakým s dětmi mluvíme, se stává jejich vnitřním hlasem." -Peggy O'mara

5. "Když má někdo nízké sebevědomí, má tendenci vyhýbat se situacím, kde si myslí, že hrozí riziko selhání, ztrapnění nebo chyby." -Self-Esteem and Teenagers, Reachout.com

6. "Děti, které se cítí dobře, mají sebevědomí zkoušet nové věci." - Sebevědomí vašeho dítěte , KidsHealth

7. "Proč zapadnout, když ses narodil, abys vyčníval?" -Dr. Seuss

8. "Příliš mnoho mladých dívek trpí poruchami příjmu potravy kvůli nízkému sebevědomí a zkreslenému obrazu těla. Myslím, že je velmi důležité, aby se dívky měly rády a chovaly se ke svému tělu s úctou." -Ariana Grande

Krátké citáty o sebeúctě

Někdy je krátký a sladký přesně to, co potřebujeme. Následují nejlepší a nejznámější krátké citáty o sebeúctě.

1. "Nejsilnější věc, kterou nám může kdokoli říct, je to, co říkáme sami sobě." -Christine D'ercole

2. "Ne horu zdoláváme, ale sami sebe." -Sir Edmund Hillary

3. "Nic vás nebrzdí víc než vaše vlastní nejistota." -Neznámý

4. "Milovat sám sebe je začátek celoživotního románku." -Oscar Wilde

5. "Není možné mít "příliš mnoho" sebeúcty." -Christina Hibbertová, Sebeúcta a sebeúcta

6. "Skutečným problémem je překonat to, jak o sobě přemýšlíte." -Maya Angelou

Viz_také: Jak být chladný nebo energický ve společenských situacích

7. "Nízké sebevědomí je jako jízda životem se zataženou ruční brzdou." -Maxwell Maltz

8. "Váš pocit vlastní hodnoty vychází pouze z vás - nikdy z názoru druhých." -Robert Greene

9. "Sebeúcta není všechno, jen bez ní není nic." -Gloria Steinem

10. "Pokud žiješ z pochvaly od člověka, zemřeš na jeho kritiku." -Cornelius Lindsey

11. "Nejhorší výsledek na světě je nemít sebeúctu. Když nemáte rádi sami sebe, kdo ji bude mít?" -Naval Ravikant

12. "To všechno mohu skrze něj, který mi dává sílu." -Filipským: 4:13, NIV

Afirmace pro sebevědomí

Pokud bojujete s nízkým sebevědomím, může být dobrým nástrojem opakování sebeláskyplných manter. Můžete si je opakovat, když si všimnete, že se cítíte nejistě nebo nervózně.

Na různé lidi fungují různé výroky, takže možná budete muset experimentovat s různými typy pozitivní samomluvy, abyste zjistili, co vám vyhovuje. Dbejte na to, abyste používali pouze afirmace, kterým skutečně věříte, nucení se do opakování afirmací, které se zdají nereálné, může mít opačný účinek.

1. "Mám se rád, se všemi nedokonalostmi."

2. "Možná mám před sebou ještě kus cesty, ale jsem hrdý na to, jak daleko jsem už došel."

3. "Já jsem dost."

4. "Jsem hoden, tak jak jsem právě teď."

5. "Je to pro mě příležitost vyzkoušet něco nového."

6. "Vím, že jsem schopnější, než si připouštím."

7. "I když to nedopadlo podle mých představ, hodně jsem se o sobě dozvěděl."

8. "Jsem schopný a silný a zvládnu to."

9. "Pokusit se o to vyžadovalo odvahu a jsem na sebe hrdý, že jsem to zkusil."

10. "Odpouštím si chyby, kterých jsem se dopustil v minulosti."

Vtipné citáty o sebeúctě

Přestože nízké sebevědomí může být obtížným problémem, i moudří vědí, jak důležité je umět se zasmát sám sobě. Nemusíte být stále silní. Pokud potřebujete připomenout, že se máte smát sami sobě a nebrat se příliš vážně, jsou pro vás tyto citáty ideální.

1. "Mám problém s nízkým sebevědomím, což je opravdu směšné, když si uvědomíte, jak jsem úžasná." -Neznámý

2. "Někdy předstírám, že jsem normální, ale pak mě to přestane bavit, tak se vrátím k tomu, že jsem to já." -Neznámý

3. "Jsem příliš zaneprázdněn prací na své vlastní trávě, než abych si všiml, jestli je ta vaše zelenější." -Neznámý

4. "Mám takový divný problém se sebevědomím, kdy se nenávidím, ale přesto si myslím, že jsem lepší než ostatní." -Neznámý

Nejčastější otázky

Co je nízké sebevědomí?

Nízké sebevědomí je nedostatek důvěry ve vlastní hodnotu a schopnosti. Obecně platí, že když máte nízké sebevědomí, velmi málo si věříte a nemáte pocit, že si zasloužíte dobré věci. Naštěstí je nízké sebevědomí něco, co lze časem změnit.
Matthew Goodman
Matthew Goodman
Jeremy Cruz je komunikační nadšenec a jazykový expert, který pomáhá jednotlivcům rozvíjet jejich konverzační dovednosti a zvyšovat jejich sebevědomí, aby mohli efektivně komunikovat s kýmkoli. Jeremy se znalostí lingvistiky a vášní pro různé kultury kombinuje své znalosti a zkušenosti, aby prostřednictvím svého široce uznávaného blogu poskytoval praktické tipy, strategie a zdroje. Jeremyho články s přátelským a přátelským tónem mají za cíl umožnit čtenářům překonat sociální úzkosti, budovat spojení a zanechat trvalé dojmy prostřednictvím působivých rozhovorů. Ať už se jedná o procházení profesionálních prostředí, společenských setkání nebo každodenních interakcí, Jeremy věří, že každý má potenciál odemknout své komunikační schopnosti. Jeremy svým poutavým stylem psaní a praktickými radami vede své čtenáře k tomu, aby se stali sebevědomými a výmluvnými komunikátory a podporovali smysluplné vztahy v osobním i pracovním životě.