"तू इतका शांत का आहेस?" प्रतिसाद देण्यासाठी 10 गोष्टी

"तू इतका शांत का आहेस?" प्रतिसाद देण्यासाठी 10 गोष्टी
Matthew Goodman

"जेव्हा लोक मला विचारतात की मी इतका शांत का आहे ते मला आवडत नाही, परंतु हे नेहमीच घडते. लोक मला हे का विचारतात? शांत असणं असभ्य आहे का? जेव्हा लोक मला हा प्रश्न विचारतात तेव्हा मी त्यांना कसा प्रतिसाद द्यावा?”

जगातील 75% लोक बहिर्मुखी असल्यामुळे, शांत लोकांची संख्या जास्त असते आणि अनेकदा गैरसमज होतात.[] जेव्हा लोक तुम्हाला सतत विचारतात तेव्हा शांत राहणे तुमच्या पाठीवर लक्ष्य असल्यासारखे वाटू शकते, "काय चूक आहे?" किंवा “तुम्ही इतके शांत का आहात?”

हे देखील पहा: Aspergers & मित्र नाहीत: कारणे का आणि याबद्दल काय करावे

या लेखात तुम्ही लोक हा प्रश्न का विचारतात याची कारणे आणि असभ्य न होता तुम्ही कसे प्रतिसाद देऊ शकता हे जाणून घ्याल.

लोक तुमच्या मौनावर प्रश्न का विचारतात?

तुम्ही इतके शांत का आहात हे इतर लोक तुम्हाला नेहमी विचारतात तेव्हा ते त्रासदायक ठरू शकते, पण ते कुठून येत आहेत हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. बर्‍याच वेळा, ते तुम्हाला संरक्षण देण्यास, तुम्हाला अस्वस्थ करण्यास किंवा तुम्हाला कॉल करण्यास सांगत नाहीत, जरी असे वाटत असले तरीही.

लोक तुमच्या मौनावर प्रश्नचिन्ह का विचारतात याची काही सामान्य कारणे खाली दिली आहेत:

  • काहीतरी चुकीचे आहे किंवा तुम्ही ठीक नाही आहात याची त्यांना काळजी वाटते
  • त्यांना भीती वाटते की त्यांनी तुमचे मन दुखावले आहे
  • तुम्हाला ते आवडत नाही याची त्यांना काळजी वाटते
  • तुमचे मौन त्यांना अस्वस्थ करते
  • तुम्ही चांगले समजले पाहिजेत
  • त्यांना खूप चांगले समजले पाहिजे>> ते तुम्हाला काळजी करतात हे दाखवण्याचा प्रयत्न करत आहेत

लोकांचा हेतू चांगला आहे असे मानणे महत्त्वाचे आहे जोपर्यंत ते करत नाहीत. धीर धरा आणि लोकांना लाभ द्याशंका, जरी तुम्हाला त्यांच्या प्रश्नाचा राग येतो. समजा की ते विचारत आहेत कारण त्यांना काळजी आहे आणि तुम्ही ठीक आहात याची खात्री करा. यामुळे दयाळू आणि आदरणीय पद्धतीने प्रतिसाद देणे सोपे होते.

तुम्ही इतके शांत का आहात असे विचारणाऱ्या लोकांना तुम्ही अनेक सभ्य मार्गांनी प्रतिसाद देऊ शकता. ते का विचारत आहेत हे जेव्हा तुम्हाला समजते आणि जेव्हा तुम्ही असे गृहीत धरता की त्यांचा हेतू चांगला आहे (ते कदाचित करतात) तेव्हा हे करणे सोपे आहे.

तुम्ही इतके शांत का आहात असे विचारल्यावर त्यांना प्रतिसाद देण्याचे 10 मार्ग येथे आहेत:

1. म्हणा, "मी फक्त एक शांत व्यक्ती आहे"

"मी फक्त एक शांत व्यक्ती आहे" असे म्हणणे हा सहसा सर्वोत्तम आणि सर्वात प्रामाणिक प्रतिसाद असतो. या उत्तराची सुंदर गोष्ट म्हणजे ते सहसा एकदाच द्यावे लागते. तुम्ही शांत व्यक्ती आहात हे लोकांना सांगून, ते सहसा एक मानसिक नोंद घेतील आणि तुम्हाला पुन्हा विचारण्याची गरज भासणार नाही. हा प्रतिसाद त्यांच्या स्वतःची असुरक्षितता आणि चिंता दूर करण्यास देखील मदत करतो कारण ते त्यांना कळू देते की तुमच्या शांततेचा त्यांच्याशी काहीही संबंध नाही.

2. म्हणा, “मी फक्त एक चांगला श्रोता आहे”

“मी फक्त एक चांगला श्रोता आहे” असे म्हणणे हा आणखी एक चांगला प्रतिसाद आहे कारण तो तुमच्या शांततेची सकारात्मक पद्धतीने पुनरावृत्ती करतो. तुमचे मौन वाईट म्हणून पाहण्याऐवजी, शांत राहणे इतरांना बोलण्याची संधी देते हे दर्शविण्यास मदत करते. हे लोकांना हे देखील कळू देते की तुम्ही बोलत नसले तरीही तुम्ही संभाषणात गुंतलेले आहात आणि जे बोलले जात आहे त्याकडे लक्ष देत आहात.

3. म्हणा,“मी विचार करत आहे…”

जेव्हा तुम्ही शांत का आहात असे लोक विचारतात, तेव्हा त्यांना तुमच्या मनात डोकावायचे असते आणि तिथे काय चालले आहे हे जाणून घ्यायचे असते. तुमच्या दारावर ठोठावल्याप्रमाणे प्रश्नाचा विचार करा. तुम्ही ज्याचा विचार करत आहात ते एखाद्याला सांगणे म्हणजे त्यांना आत बोलावणे आणि त्यांना एक कप चहा देण्यासारखे आहे. हे उबदार, मैत्रीपूर्ण आहे आणि त्यांना चांगले वाटते.

4. म्हणा, “मी झोन ​​आउट केले”

तुम्ही तुमच्या मनात काय आहे ते शेअर करू इच्छित नसल्यास किंवा तुम्ही काय विचार करत आहात हे तुम्हाला माहिती नसल्यास, तुम्ही "फक्त एका सेकंदासाठी झोन ​​आउट केले" असे स्पष्ट करू शकता. हे तुम्हाला प्रश्न विचारल्याबद्दल वाईट वाटू न देता स्वतःचे स्पष्टीकरण देण्यापासून दूर ठेवू देते. कारण प्रत्येकजण कधी ना कधी झोन ​​आउट करतो, ते लोकांना समजण्यास देखील संबंधित आणि सोपे आहे.

5. म्हणा, “माझ्या मनात खूप काही आहे”

“माझ्या मनात खूप काही आहे” असे म्हणणे हा आणखी एक चांगला प्रतिसाद आहे, विशेषत: जेव्हा ते खरे असते आणि विचारणारी व्यक्ती तुमचा विश्वास असलेली व्यक्ती असते. लक्षात ठेवा की हा प्रतिसाद अधिक प्रश्नांना आमंत्रित करतो, म्हणून जेव्हा तुम्हाला तुमच्या मनात काय आहे त्याबद्दल बोलायचे असेल तेव्हाच त्याचा वापर करा.

6. म्हणा, “मला शांत राहायला हरकत नाही”

तुम्ही इतके शांत का आहात असे विचारणाऱ्या लोकांना प्रतिसाद देण्याचा आणखी एक सकारात्मक मार्ग म्हणजे “मला शांत राहायला हरकत नाही” असे म्हणणे. तुम्ही शांत राहण्यात सोयीस्कर आहात हे स्पष्ट केल्याने इतरांनाही कळू शकते, तुम्ही प्रत्येक वेळी शांत झाल्यावर त्यांनी बोलण्याची अपेक्षा करत नाही.

7. म्हणा, “मी काही लोकांचा आहेशब्द”

“मी काही शब्दांचा माणूस आहे” असे म्हणणे हा आणखी एक उपयुक्त प्रतिसाद आहे, विशेषतः जर ते खरे असेल. तुम्ही शांत व्यक्ती आहात हे समजावून सांगण्यासारखेच, हे लोकांना कळू देते की शांत राहणे तुमच्यासाठी सामान्य आहे आणि भविष्यात जेव्हा असे होईल तेव्हा काळजी करू नका.

8. म्हणा, “मी जरा लाजाळू आहे”

तुम्ही थोडे लाजाळू आहात हे समजावून सांगणे हा तुम्ही शांत का आहात असे विचारणाऱ्या लोकांना प्रतिसाद देण्याचा एक प्रभावी मार्ग आहे, विशेषत: जेव्हा तुम्ही लोकांना ओळखता तेव्हा तुम्ही अधिक बोलके होऊ शकता. हे लोकांना कळू देते की तुम्हाला उबदार होण्यासाठी आणि त्यांना जाणून घेण्यासाठी आणि भविष्यात तुमच्याकडून आणखी अपेक्षा ठेवण्यासाठी थोडा वेळ हवा आहे. लोकांशी मोकळेपणाने आणि प्रामाणिक राहिल्याने त्यांना तुमच्या जवळचे वाटू शकते.

हे देखील पहा: 22 चिन्हे कोणाशी तरी मैत्री करणे थांबवण्याची वेळ आली आहे

9. म्हणा, “मी फक्त माझ्या ओळी खाली आणत आहे”

तुम्ही अतिविचार करणारे असाल तर, तुम्ही शांत का आहात हे लोक विचारतात तेव्हा ही एक उत्तम आणि सर्वात प्रामाणिक पुनरागमन आहे. तुमच्या मानसिक तालीमांवर प्रकाश टाकणे हा गोष्टी हलक्या ठेऊन प्रामाणिक राहण्याचा एक मार्ग आहे. कारण प्रत्येकजण कधीकधी त्यांच्या डोक्यात येतो, ते तुम्हाला अधिक संबंधित बनवू शकते.

10. म्हणा, “मी हे सर्व आत घेत आहे”

तुम्ही लोकांना “मी हे सर्व आत घेत आहे” असे सांगून प्रतिसाद दिल्यास, तुम्ही त्यांना संकेत देत आहात की तुम्ही निरीक्षण मोडमध्ये आहात. चित्रपट पाहण्यासारखेच, काहीवेळा लोक या मोडमध्ये स्विच करतात जेव्हा त्यांना फक्त अनुभव घ्यायचा असतो आणि त्याबद्दल विश्लेषण करण्याची किंवा त्याबद्दल बोलण्याऐवजी काहीतरी अनुभवायचे असते. हा प्रतिसाद देखील चांगला आहे कारण तो लोकांना परवानगी देतोतुम्ही स्वतःचा आनंद घेत आहात हे जाणून घ्या आणि त्यांना तुमच्याकडे उपस्थित राहण्याची गरज नाही.

तुम्ही इतके शांत का आहात?

इतरांनी विचारल्यावर ते त्रासदायक असले तरी, स्वतःला विचारणे उपयुक्त ठरू शकते, “ मी का मी शांत आहे?”

शांत राहण्यात काही गैर नसताना, तुम्ही कधी कधी शांत असाल तर काहीतरी चूक होऊ शकते. जर शांत राहणे तुमच्यासाठी खरोखर सामान्य नसेल, तर समस्या अशी असू शकत नाही की तुम्ही शांत व्यक्ती आहात, परंतु त्याऐवजी तुम्हाला अस्वस्थ वाटत असेल.

तुम्ही चांगल्या प्रकारे ओळखत नसलेल्या लोकांभोवती किंवा मोठ्या गटांमध्ये शांत राहिल्यास, याचे कारण कदाचित तुम्हाला सामाजिक चिंता आहे.[] सामाजिक चिंता ही खरोखर सामान्य आहे, 90% लोकांवर परिणाम करते, जेव्हा त्यांच्या मोठ्या गटांमध्ये किंवा मोठ्या लोकांशी संवाद साधतात तेव्हा 90% लोकांवर परिणाम होतो. तुम्ही चिंताग्रस्त असतानाच शांत राहिल्यास, शांत राहणे ही कदाचित टाळण्याची रणनीती आहे, आणि संशोधनानुसार, तुमच्या विरोधात काम करू शकते.[] खूप शांत राहण्यामुळे लोक तुम्हाला नापसंत करू शकतात आणि तुमच्या भीतीला शांत बसू दिल्याने तुम्हाला अधिक शक्ती मिळते. अधिक बोलून, तुम्ही ही शक्ती परत मिळवू शकता आणि इतरांभोवती अधिक आत्मविश्वास बाळगू शकता.

शांत राहणे ही अशी गोष्ट नसेल जेव्हा तुम्ही चिंताग्रस्त असाल किंवा अपरिचित सेटिंग्जमध्ये असाल, तर तुम्ही अंतर्मुख होऊ शकता. अंतर्मुख करणारे नैसर्गिकरित्या इतर लोकांभोवती अधिक राखीव, लाजाळू आणि शांत असतात. जर तुम्ही अंतर्मुख असाल, तर तुम्हाला कदाचित सामाजिक परस्परसंवाद कमी होत आहेत आणि तुम्हाला एकटेपणाची गरज आहेबहिर्मुखी व्यक्तीपेक्षा वेळ आहे.[]

हे अंतर्मुखी अवतरण उदाहरणांसह तुम्ही त्यापैकी एक आहात हे ठरविण्यात मदत करू शकतात.

तुम्ही अंतर्मुखी असाल, तर तुमच्याकडे कदाचित एक समृद्ध आंतरिक जग आहे जे तुम्ही अनेकांना पाहू देत नाही. हे लक्षात ठेवणे महत्त्वाचे आहे की अंतर्मुख व्यक्तींना देखील आनंदी आणि निरोगी राहण्यासाठी सामाजिक संबंधांची आवश्यकता असते. समतोल हे अंतर्मुख व्यक्तीला निरोगी ठेवते आणि याचा अर्थ असा की तुम्ही हे लेबल कोणाशीही न बोलण्यासाठी किंवा संन्यासी बनण्याचे निमित्त म्हणून वापरू नये.[] लोकांशी बोलण्यात चांगले राहणे तुम्हाला अंतर्मुखी म्हणून जगामध्ये अधिक यशस्वीपणे नेव्हिगेट करण्यात मदत करू शकते आणि तुमच्या आंतरिक जगात समाविष्ट करण्यासाठी तुमच्याकडे कमीतकमी काही लोक आहेत याची खात्री होईल.

अंतिम विचार

शांत लोकांना सहसा इतर लोकांना स्वतःला समजावून सांगण्यास सांगितले जाते ज्यांना काळजी वाटते की त्यांचे मौन त्यांच्याबद्दल आहे. जर तुम्हाला वारंवार विचारले जाते की तुम्ही इतके शांत का आहात, हे लक्षात ठेवणे महत्वाचे आहे की बहुतेक वेळा, तुमच्या प्रश्नकर्त्याचा हेतू चांगला असतो. लक्षात ठेवा की 90% लोक काही सामाजिक चिंतेशी झुंजत आहेत.[] याचा अर्थ त्यांना कदाचित फक्त काळजी वाटते की त्यांनी काहीतरी चुकीचे बोलले किंवा केले आणि ते तुमच्याकडून आश्वासन शोधत आहेत. सर्वोत्कृष्ट प्रतिसाद प्रामाणिक, दयाळू आहेत आणि हे आश्वासन देतात.

शांत राहण्याबद्दलचे सामान्य प्रश्न

शांत राहणे असभ्य आहे का?

हे परिस्थितीवर अवलंबून असते. जर कोणी तुमच्याशी थेट बोलत असेल आणि तुम्ही प्रतिसाद दिला नाही तर शांत राहणे असभ्य आहे. कोणीतरी बोलत असताना किंवा बोलत असताना शांत राहणे असभ्य नाहीजेव्हा तुम्हाला कोणीही संबोधित केले नाही.

अंतर्मुख होणे वाईट आहे का?

अंतर्मुख होणे वाईट नाही. खरं तर, अंतर्मुख लोकांमध्ये अनेक सकारात्मक वैशिष्ट्ये आहेत, जसे की अधिक आत्म-जागरूक आणि स्वतंत्र होण्याची प्रवृत्ती. त्यांना बर्‍याचदा गुणवत्तापूर्ण वेळ एकट्याने कसा घालवायचा हे माहित असते.[] अंतर्मुख होणे तेव्हाच वाईट असते जेव्हा तुम्ही ते तुम्हाला मागे ठेवू देता आणि इतर लोकांपासून पूर्णपणे डिस्कनेक्ट करता.

मी संभाषण कसे सुरू करू?

शांत लोकांना सहसा नैसर्गिक मार्गाने संभाषण सुरू करण्यासाठी अधिक सरावाची आवश्यकता असते. संभाषण सुरू करण्याची गुरुकिल्ली म्हणजे स्वतःऐवजी इतर लोकांवर लक्ष केंद्रित करणे. प्रशंसा द्या, प्रश्न विचारा आणि इतर लोकांमध्ये स्वारस्य दाखवा.
Matthew Goodman
Matthew Goodman
जेरेमी क्रुझ हे एक संप्रेषण उत्साही आणि भाषा तज्ञ आहेत जे व्यक्तींना त्यांचे संभाषण कौशल्य विकसित करण्यात आणि कोणाशीही प्रभावीपणे संवाद साधण्यासाठी त्यांचा आत्मविश्वास वाढविण्यात मदत करण्यासाठी समर्पित आहेत. भाषाशास्त्रातील पार्श्वभूमी आणि विविध संस्कृतींबद्दलची आवड असलेल्या, जेरेमी त्याच्या व्यापकपणे ओळखल्या जाणार्‍या ब्लॉगद्वारे व्यावहारिक टिपा, धोरणे आणि संसाधने प्रदान करण्यासाठी त्याचे ज्ञान आणि अनुभव एकत्र करतात. मैत्रीपूर्ण आणि संबंधित टोनसह, जेरेमीच्या लेखांचे उद्दीष्ट वाचकांना सामाजिक चिंतांवर मात करण्यासाठी, कनेक्शन तयार करण्यासाठी आणि प्रभावी संभाषणांमधून चिरस्थायी छाप सोडण्यासाठी सक्षम बनवण्याचे आहे. व्यावसायिक सेटिंग्ज, सामाजिक संमेलने किंवा दैनंदिन परस्परसंवाद नेव्हिगेट करणे असो, जेरेमीचा असा विश्वास आहे की प्रत्येकाकडे त्यांचे संवाद कौशल्य अनलॉक करण्याची क्षमता आहे. त्याच्या आकर्षक लेखन शैलीद्वारे आणि कृती करण्यायोग्य सल्ल्याद्वारे, जेरेमी त्याच्या वाचकांना आत्मविश्वास आणि स्पष्ट संवादक बनण्यासाठी, त्यांच्या वैयक्तिक आणि व्यावसायिक जीवनात अर्थपूर्ण संबंध वाढवण्यासाठी मार्गदर्शन करतो.