Jak překonat problémy s důvěrou k přátelům

Jak překonat problémy s důvěrou k přátelům
Matthew Goodman

Máte potíže s udržením přátelství nebo máte pocit, že nemáte žádné blízké nebo "opravdové" přátele? Pochybujete o upřímnosti svých přátel, a pokud ano, máte se před nimi na pozoru nebo je od sebe odstrkujete? Pokud ano, možná se potýkáte s problémy s důvěrou.

Protože důvěra je základem zdravých vztahů, mohou problémy s důvěrou stát v cestě schopnosti navazovat vztahy, vazby a propojení s lidmi. Bez důvěry se vaše přátelství nemusí cítit skutečné, opravdové nebo blízké.[] S uvědoměním, odvahou a důsledným cvičením je možné problémy s důvěrou překonat.

Viz_také: Jak napsat dopis příteli (příklady krok za krokem)

Tento článek vám pomůže lépe rozpoznat, pochopit a překonat problémy s důvěrou v přátele a navázat hluboké, skutečné a smysluplné přátelství.

1. Zkontrolujte, které problémy s důvěrou máte

Znalost příznaků problémů s důvěrou je důležitým prvním krokem k tomu, abyste věděli, zda je máte, a pokud ano, jak a kde se obvykle projevují.

Mezi běžné příznaky problémů s důvěrou patří: [, ]

 • Nejistota: obavy, že budete odmítnuti, neoblíbeni nebo opuštěni.
 • Očekávání: očekávání, že vás každý opustí, zradí, zalže nebo vám ublíží.
 • Podezřívavost: pocit podezřívavosti vůči záměrům, činům nebo slovům lidí.
 • Střežení: přílišná uzavřenost nebo váhavost otevřít se druhým.
 • Testování: potřeba neustále testovat přítele, zda je loajální, čestný nebo upřímný.
 • Žárlivost: častý pocit ohrožení nebo žárlivosti na přátele.
 • Nezávislost: problém požádat o pomoc druhé nebo ji přijmout.
 • Závislost: přílišná vlezlost, kontrola nebo potřebnost ve vztazích.

Jakmile zjistíte, proč, kdy a jak se vaše problémy s důvěrou projevují, další kroky zahrnují změnu postupu, když se objeví. Použijte níže uvedené kroky a strategie, které vám pomohou překonat nedůvěru a nejistotu a vytvořit si silnější vazby s přáteli.

2. Důvěřujte, dokud nemáte důvod nedůvěřovat.

Zkuste vycházet z předpokladu, že člověk je důvěryhodný, dokud neprokáže, že tomu tak není, místo toho, abyste po lidech vyžadovali, aby se osvědčili. Lidé, kteří mají vysoká očekávání důvěry, se ve vztazích cítí bezpečněji a také poskytují více příležitostí pro rozvoj důvěry.[] Ne každý "projde testem", ale to vám také může pomoci snadněji rozpoznat skutečné přátele od falešných.

3. Udělejte malý skok víry

Důvěra se v přátelství nemůže rozvinout, aniž byste udělali "skok víry", neboli rozhodli se někomu důvěřovat, i když si nejste jisti, že to dokážete. Když děláte tento první skok víry, je dobré začít s něčím malým, co pro vás není příliš osobní, citlivé nebo důležité.[] U nových přátel zkuste požádat o malou laskavost nebo jim řekněte něco osobního a požádejte je, aby se o to nepodělili.se osvědčují v malém a postupně se propracovávají k větším požadavkům.

4. Nepředpokládejte, že je to osobní.

Dávejte si pozor, abyste nepředpokládali, že je někdo nedůvěryhodný, aniž byste si nejprve zjistili všechna fakta. Pokud vám například přítel hned neodepisuje nebo nezavolá, zvažte, co se s ním může dít. Může to být, že je na schůzce, u lékaře nebo nemá mobilní signál. Tím, že nebudete předpokládat, že je to osobní, můžete často situaci vidět jasněji a pochopit, co váš přítel skutečně dělá.záměry.[]

5. Nechte se vidět a slyšet

Může být obtížné nechat spadnout zdi, které byly jednou postaveny a opevněny, takže nejlepší způsob, jak se sblížit s lidmi, je přestat klást cihly. Pevné vztahy vyžadují zranitelnost, což znamená zůstat otevřený a upřímný ohledně svých myšlenek, pocitů a potřeb, i když je to děsivé. Tím, že se necháte vidět a slyšet, můžete být vůči svým přátelům autentičtější, což může pomoci kzlepšit přátelství a budovat důvěru.

6. Proberte problémy, dokud jsou ještě malé.

Komunikace může být účinným prostředkem k udržení pevných a zdravých vztahů. Řešte konflikty, neshody nebo zraněné city, když se objeví, místo abyste je nechali narůstat. Schopnost řešit neshody a vyjasňovat nedorozumění často vede k hlubšímu a silnějšímu poutu.[]

Toho můžete dosáhnout několika způsoby, včetně:

 • Říkat "au" nebo "to bylo trochu kruté", když se cítíte zraněni nebo uraženi.
 • Zmínit se o něčem, co váš přítel udělal nebo neudělal a co vám vadilo.
 • Zeptat se kamaráda, jestli může příště udělat něco jiného.
 • Vyjasnění nedorozumění tím, že se zeptáte, jak to váš přítel myslel.

7. Vyberte si ty správné přátele

Pokud zjistíte, že v přátelství nesete veškerou tíhu, může jít o něco víc než jen o problémy s důvěrou. Pokud investujete čas do správných lidí, je pravděpodobnější, že skončíte s přáteli, kteří si zaslouží vaši důvěru. Když máte důvěryhodné přátele, je mnohem snazší řešit problémy s důvěrou.

Dobří přátelé si vaši důvěru trvale získávají těmito vlastnostmi: []

 • Upřímnost
 • Reciprocita
 • Loajalita
 • Konzistence
 • Laskavost
 • Upřímnost

8. Vědět, kdy snížit ztráty

Někdy se stane, že přítel naruší vaši důvěru způsobem, který vás příliš zraní a způsobí poškození vztahu, které už nelze napravit. I dobří přátelé někdy něco pokazí, ale je důležité, aby svou chybu uznali, omluvili se a snažili se vám ji vynahradit.[] To platí zejména pro bývalé přátele nebo lidi, kteří vaši důvěru zradili v minulosti. Pokud nejsou ochotni.vynaložit úsilí na to, abyste vše napravili, může být důležité snížit ztráty a zaměřit se na přátelství, kde je důvěra oboustranná.

9. Věřte své síle

Když víte, že jste dostatečně silní na to, abyste zvládli zranění, zklamání, odmítnutí nebo dokonce zradu ze strany druhých lidí, je mnohem snazší a méně děsivé otevřít se a důvěřovat druhým. Protože je vždy spojeno s určitým rizikem, když si někoho pustíte k tělu a důvěřujete mu, je důležité znát svou vlastní sílu. Díky tomu víte, že budete v pořádku, i když někdo vaši důvěru poruší.

Můžete pracovat na tom, abyste se stali silnějšími a důvěřovali své síle:

 • Prociťujte své pocity místo toho, abyste je otupovali, vyhýbali se jim nebo se snažili zastavit ty, které se vám nelíbí.
 • Pečujte o sebe tím, že upřednostníte své vlastní emocionální a fyzické potřeby a přání.
 • Najděte "lekci" nebo způsoby, jak jste vyrostli nebo se poučili z obtížných nebo bolestivých zkušeností.
 • Použijte cvičení soucitu se sebou samým, abyste byli laskavější v tom, jak se sebou mluvíte/jednáte.

10. Buďte důvěryhodní

Jedním z nejlepších způsobů, jak si vybudovat důvěru a posílit přátelství, je být takovým přítelem, jakého byste chtěli mít. V konečném důsledku můžete ovlivnit pouze své vlastní chování a reakce, ale být důvěryhodný přitahuje lidi se stejnou vlastností. Plnění slibů, dodržování tajemství, dodržování závazků a loajalita jsou dobrými způsoby, jak prokázat, že jste důvěryhodní.otevřené a upřímné jednání a vysílání jasných signálů jsou důležité pro budování důvěry, zejména na počátku přátelství.[]

Co způsobuje problémy s důvěrou?

Problémy s důvěrou často pramení z interakcí s pečovateli, rodiči, rodinnými příslušníky a přáteli v raném dětství. Způsob, jakým s vámi rodiče v dětství komunikovali, může mít trvalé následky na to, jak se v dospělosti chováte k ostatním lidem. Tyto rané interakce způsobily, že jste si vytvořili specifický "styl připoutání", který se stává modelem, který používáte pro interakce a vztahy s lidmi po celý život.[,, ]

Pokud jsou tyto interakce v dětství pozitivní a láskyplné, lidé si vytvářejí "bezpečný" styl připoutání, který jim pomáhá snadno navázat vazby a spojení s ostatními. Pokud jsou tyto interakce negativní, lidé mají tendenci vytvářet "nejisté" styly připoutání. Předpokládá se, že nejisté styly připoutání jsou příčinou mnoha problémů s důvěrou a jsou také spojeny s větší nespokojeností ve vztazích a pocity nejistoty.osamělost. [, ]

Pokud jste v dětství zažili některé z těchto situací, můžete mít nejistý styl připoutání: [, ]

Viz_také: Jak o sobě přestat příliš mluvit
 • ubližování, zanedbávání nebo zneužívání ze strany pečovatele.
 • Pocit, že vás pečující osoba odmítá, kritizuje nebo miluje jen podmíněně.
 • Neschopnost říct, co cítíte, co si myslíte nebo co potřebujete.
 • Necítíte se s pečovateli bezpečně a jistě
 • Nedůsledné uspokojování vašich fyzických/emocionálních potřeb
 • Když pečovatel říká jednu věc, ale dělá jinou.

Závěrečné myšlenky

Problémy s důvěrou často pramení z bolestných zážitků z minulosti, které vás ovlivňují i nyní.[] Když tyto staré problémy rozpoznáte, je často možné se rozhodnout, že budete reagovat jinak, když se objeví, místo abyste se vrátili ke starým obranným vzorcům, ze kterých jste již vyrostli. Pokud nemáte přátele, kterým nemůžete důvěřovat, můžete často překonat staré problémy s důvěrou a vybudovat si blízké vztahy s nimi.lidi tím, že se jim otevřete, budete postupovat pomalu a zlepšíte komunikaci.

Nejčastější otázky

Jak se zbavím problémů s důvěrou?

Uvědomit si, jaké máte problémy s důvěrou, proč je máte a jak se projevují, je skvělý první krok. V tomto procesu vám může pomoci návštěva terapeuta. Dalším krokem je naučit se novým, zdravějším způsobům, jak reagovat, když se problémy s důvěrou projeví.

Proč mám problémy s důvěrou v přátele?

Většina problémů s důvěrou vzniká na základě bolestných zkušeností z minulosti ve vztazích s lidmi, kteří vás zklamali, zradili nebo vám ublížili. Tyto zkušenosti mohou způsobit, že se u vás vyvine nejistý styl připoutání, který se projeví jako problémy s důvěrou.[, , ]

Jak se mohu přátelit s člověkem, který má problémy s důvěrou?

Soucit, empatie a trpělivost mohou pomoci pomalu budovat důvěru u člověka, který má problémy s důvěrou, ale nakonec musí většinu práce odvést sám, aby své problémy překonal.
Matthew Goodman
Matthew Goodman
Jeremy Cruz je komunikační nadšenec a jazykový expert, který pomáhá jednotlivcům rozvíjet jejich konverzační dovednosti a zvyšovat jejich sebevědomí, aby mohli efektivně komunikovat s kýmkoli. Jeremy se znalostí lingvistiky a vášní pro různé kultury kombinuje své znalosti a zkušenosti, aby prostřednictvím svého široce uznávaného blogu poskytoval praktické tipy, strategie a zdroje. Jeremyho články s přátelským a přátelským tónem mají za cíl umožnit čtenářům překonat sociální úzkosti, budovat spojení a zanechat trvalé dojmy prostřednictvím působivých rozhovorů. Ať už se jedná o procházení profesionálních prostředí, společenských setkání nebo každodenních interakcí, Jeremy věří, že každý má potenciál odemknout své komunikační schopnosti. Jeremy svým poutavým stylem psaní a praktickými radami vede své čtenáře k tomu, aby se stali sebevědomými a výmluvnými komunikátory a podporovali smysluplné vztahy v osobním i pracovním životě.